Die mikologie: Perspektief en waardebepaling

Die vroeë bestempeling van die twintigste eeu as die eeu van die natuurwetenskap het reeds in sy begin jare op soveel oortuigende getuienis berus dat niemand, seker veral nie na inagneming van die fenomenale vooruitgang gedurende die afgelope aantal dekades nie, sal wil beweer dat hierdie beoordelin...

Full description

Published in: Koers (Potchefstroom, South Africa) Vol. 35; no. 1
Main Author: Papendorf, M.C
Format: Journal Article
Language: English
Afrikaans
Published: Scriber Editorial Systems 03-06-1967
Online Access: Get full text
Summary: Die vroeë bestempeling van die twintigste eeu as die eeu van die natuurwetenskap het reeds in sy begin jare op soveel oortuigende getuienis berus dat niemand, seker veral nie na inagneming van die fenomenale vooruitgang gedurende die afgelope aantal dekades nie, sal wil beweer dat hierdie beoordeling enigsins voorbarig was nie. Veral vir die gene wat reeds ’n halfeeu lank of meer, die vordering van die natuurwetenskap van dag tot dag op soveel verskillende terreine kon volg en sodoende ’n besonder duidelike perspektief kon verkry, is hierdie bewering moontlik nog meer aanvaarbaar as vir ander wat op 'n later tydstip daarme kennis gemaak het en gevolglik soveel as doodgewoon, alledaags en vanselfsprekend moes aanvaar.
ISSN: 0023-270X
2304-8557
DOI: 10.4102/koers.v35i1.1372