Die invloed van saaityd op koring in 'n Mediterreense klimaat II. Opbrengs en opbrengskomponente

Verskille in opbrengs en proteïen by koring (Triticum aestivum L.) kan beter verklaar word indien meer kennis beskikbaar is oor die effek wat saaityd daarop het. Vier lentekoringkultivars is in 1991 op drie lokaliteite met 'n tipiese Mediterreense klimaat gesaai by vier opeenvolgende saaitye va...

Full description

Published in: South African journal of plant and soil Vol. 13; no. 3; pp. 94 - 102
Main Author: Loubser, J. W
Format: Journal Article
Language: Zhuang
Afrikaans
Published: Taylor & Francis Group 01-01-1996
Taylor & Francis
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: Verskille in opbrengs en proteïen by koring (Triticum aestivum L.) kan beter verklaar word indien meer kennis beskikbaar is oor die effek wat saaityd daarop het. Vier lentekoringkultivars is in 1991 op drie lokaliteite met 'n tipiese Mediterreense klimaat gesaai by vier opeenvolgende saaitye vanaf Mei tot Julie. Saaitye het twee tot drie weke na mekaar gevolg. Die vestiging van koring is beïnvloed deur heersende klimaat en grondtoestande net voor en net na die saai van die koring. Later saaitye het gemiddelde droëmassaproduksie en opbrengs met onderskeidelik 45.6% en 61.2% verlaag vanaf die eerste saaityd vroeg in Mei tot die laatste saaityd in begin Julie. Graanopbrengs is lineêr verlaag met 1% vir elke dag wat later gesaai is as 18 Mei. Die vier kultivars se reaksie het in dié opsig nie van mekaar verskil nie. Opbrengs is grootliks verminder deur die afname van gemiddeld 44.1% in aantal korrels m −2 wat geproduseer is, maar die massa korrel −1 het ook gedaal. 'n Goeie verband (r= 0.87 - 0.94) tussen bogrondse droëmassa by oesstadium en die aantal korrels geproduseer is verkry. Adam Tas het gemiddeld 11.9 korrels g −1 droëmassa geproduseer teenoor 9.9 korrels van Palmiet. Vroeë saaityd het die proteïeninhoud van die saad verhoog in vergelyking met saaitye twee tot ses weke later. Die laaste saaityd se proteïeninhoud was egter weer hoër as dié van 'n saaityd twee of drie weke vroeër. Laat saaityd het ook die oesindeks verlaag.
ISSN: 0257-1862
2167-034X
DOI: 10.1080/02571862.1996.10634383