Martin Luther se beskouing van die ekumene met verwysing na die komtemporere situasie binne die Federasie van Evangelies-Lutherse Kerke in Suider-Afrika

"Hulle leer dat die een heilige Kerk vir ewig sal voortbestaan. Hierdie kerk is die vergadering van die gelowiges waarbinne die Evangelie korrek geleer en die sakramente reg bedien vord. Vir die eenheid van die Kerk is dit voldoende om eenheid van geloof te hê met betrekking tot die leer van di...

Full description

Published in: Verbum et ecclesia Vol. 5; no. 1; pp. 3 - 7
Main Author: Beyers, G. J
Format: Journal Article
Language: English
Afrikaans
Published: AOSIS 09-09-1984
Online Access: Get full text
Summary: "Hulle leer dat die een heilige Kerk vir ewig sal voortbestaan. Hierdie kerk is die vergadering van die gelowiges waarbinne die Evangelie korrek geleer en die sakramente reg bedien vord. Vir die eenheid van die Kerk is dit voldoende om eenheid van geloof te hê met betrekking tot die leer van die Woord en die bediening van die sakramanete. Dit is nie nodig dat dieselfde mens like tradisies, ritusse en sereraonies orals geleer vord nie." (Augsburgse Konfessie. Artikel 7).
ISSN: 1609-9982
2074-7705
DOI: 10.4102/ve.v5i1.1282