Assuring health and safety performance on construction projects : clients' role and influence

This article presents findings from an investigation conducted in Botswana and South Africa on how construction clients could influence health and safety (H&S) performance on construction projects. The continued poor state of construction H&S and the inability of designers and contractors to...

Full description

Published in: Acta structilia Vol. 19; no. 1; pp. 71 - 105
Main Authors: Musonda, Innocent, Pretorius, Jan-Harm, Haupt, Theo
Format: Journal Article
Language: English
Afrikaans
Published: Bloemfontein University of the Free State 01-01-2012
University of the Free State, Department of Quantity Surveying and Construction Management
Subjects:
Online Access: Get full text
Summary: This article presents findings from an investigation conducted in Botswana and South Africa on how construction clients could influence health and safety (H&S) performance on construction projects. The continued poor state of construction H&S and the inability of designers and contractors to influence an industry-wide H&S culture change motivated the article. It was also recognised that one of the reasons the construction industry continued to lag in H&S performance was the way in which H&S implementation and management was organised. The article proposes a client-centred model for H&S performance improvement. The conceptual model and its factors were developed from both literature and a Delphi survey. Structural equation modelling was applied to data collected from a questionnaire survey to design a best fit model. The key finding was that, generally, client H&S culture impacted on project H&S performance. The influence of clients was found to be statistically significant when commitment, communication and H&S procedures were evident. This finding was encouraging as it specifically shows how clients could influence performance. However, it remains to be seen whether these results could be replicated in other datasets. If indeed that is the case, then this article contributes significantly to the body of knowledge. Hierdie artikel gee bevindinge weer van 'n ondersoek wat in Botswana en Suid-Afrika gedoen is oor hoe konstruksie-kliënte 'n invloed kan hê op die uitvoering van beroepsgesondheid en veiligheid in konstruksieprojekte. Die aanhoudende swak toestand waarin konstruksie beroepsgesondheid en veiligheid verkeer asook die onvermoë van ontwerpers en kontrakteurs om die beroepsgesondheid en veiligheidskultuurverandering industriewyd te beïnvloed, het die ondersoek in hierdie artikel gemotiveer. Dit is ook erken dat een van die redes vir die konstruksie-industrie se gebrek aan beroepsgesondheid en veiligheid optrede is die manier waarop beroepsgesondheid en veiligheidsimplimentering en bestuur georganiseer word. Die artikel stel 'n kliëntgesentreerde model voor om beroepsgesondheid en veiligheidsoptrede te verbeter. Die konsepmodel en die faktore is ontwikkel uit literatuur asook 'n Delphiopname. Gestruktureerde vergelykingsmodellering is toegepas om data uit 'n vraelysopname te versamel om sodoende 'n model te ontwerp wat die beste pas. Die sleutelbevindinge was dat kliënt beroepsgesondheid en veiligheid 'n impak het op projek beroepsgesondheid en veiligheid. Die invloed van kliënte het duidelik uitgestaan ten opsigte van toevertroue, kommunikasie en beroepsgesondheid en veiligheidsprosedures. Hierdie bevinding wys waar kliënte optrede mag beïnvloed. Nietemin, dit moet nog gesien word of hierdie resultate gerepliseer kan word in ander datastelle. Indien wel, lewer hierdie artikel 'n beduidende bydrae tot die liggaam van kennis.
ISSN: 1023-0564
2415-0487