Die evolusiespel: ’n Eenvoudige algoritme vir die bepaling van ’n evolusionêr stabiele strategie

As gevolg van die ingewikkelde aard van genetiese modelle om die rol van redelik komplekse oorlewingstrategieë van lewende organismes in die evolusieproses te beskryf, word daar dikwels van spelteoriebeginsels gebruik gemaak. In sulke gevalle is dit belangrik om te kan vasstel watter strategie uit ’...

Full description

Published in: Suid-Afrikaanse tydskrif vir natuurwetenskap en tegnologie Vol. 21; no. 4; pp. 149 - 156
Main Authors: S. W. Schoombie, M. H. Erasmus
Format: Journal Article
Language: Afrikaans
Published: South African Journal of Science and Technology 09-01-2002
Online Access: Get full text
Summary: As gevolg van die ingewikkelde aard van genetiese modelle om die rol van redelik komplekse oorlewingstrategieë van lewende organismes in die evolusieproses te beskryf, word daar dikwels van spelteoriebeginsels gebruik gemaak. In sulke gevalle is dit belangrik om te kan vasstel watter strategie uit ’n versameling van moontlike strategieë optimaal sal wees, in die sin dat bevolkings wat almal hierdie strategie volg, nie verdring sal kan word deur individue wat enige ander moontlike strategie uit die toelaatbare versameling volg nie. So ’n strategie staan bekend as ’n Evolusionêr Stabiele Strategie (ESS), en heelwat navorsing is al gedoen oor die eienskappe van ’n ESS, vir sover dit gekoppel kan word aan wiskundige bevolkingsgroeimodelle. In hierdie artikel bespreek ons ’n eenvoudige algoritme waarmee ’n ESS bereken kan word in die geval van nieliniêre diskrete modelle waarin ’n enkele strategieveranderlike voorkom. Ons gee onder meer ook die teoretiese grondslag van die algoritme, en wys dat dit selfs in betreklike komplekse bevolkingsituasies sal werk.
ISSN: 0254-3486
2222-4173